• ΑΠΟ ΤΟ 1974 ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ !!!
  • Παραγγείλτε και τηλεφωνικά στα 210-8320208 - 210-8325034 - 210-8320111 ή με FAX στο 210-8328323 με τον κωδικό του προϊόντος.

Βοήθεια

Ασφάλεια Συναλλαγών

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών στην σημερινή εποχή έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των δεδομένων σας. Όλο το e-shop μας είναι πλήρως κρυπτογραφημένο και πιστοποιημένο από την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία Thawte.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Eurobank e-Commerce" της Eurobank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Επιστροφή

Όροι Χρήσης

Σύμβαση χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστότοπου gagas.gr συμφωνεί με τους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστότοπου. Εάν δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστότοπου. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του ιστότοπου υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ν. 2472/1997 για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) και όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 3471/2006 περί «προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες». Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

Προσωπικά Δεδομένα

Ειδικότερα, σε σχέση με τα προσωπικά στοιχεία που αποστέλλει ο χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική αλληλογραφία του δικτυακού τόπου. Τα στοιχεία του χρήστη αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην εταιρική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κρατούνται στο αρχείο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας. Η χρήση των στοιχείων αυτών έχει ώς μόνο σκοπό τη βελτίωση επικοινωνίας μεταξύ της Εταιρείας και των ενδιαφερόμενων πελατών. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν μεταβιβάζει τα στοιχεία αυτά προς κανένα τρίτο πρόσωπο.

Ευθύνη του χρήστη

Οι χρήστες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το δικτυακό τόπο του gagas.gr για: 1. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, που δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις. 2. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μεταβίβαση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν υφίσταται ή/και δεν έχει παραχωρηθεί νομίμως δικαίωμα μεταβίβασης. 3. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μεταβίβαση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. 4. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μεταβίβαση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης ή την καταστροφή της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών. 5. Πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο. 6. Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων του domain name, των εικόνων, των γραφικών, των φωτογραφιών, των σχεδίων, των κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών των προϊόντων και γενικά όλων των αρχείων αυτής της ιστοσελίδας, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία, και σήματα υπηρεσιών του gagas.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη και το αντίστοιχο δικαίωμα (ενώ η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για παράνομη χρήση αυτών).

Cookies

Ο ιστότοπος gagas.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του ιστότοπου gagas.gr, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του ιστότοπου gagas.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους διαφημιστικούς. Ο επισκέπτης / χρήστης του ιστότοπου gagas.gr μπορεί να ρυθμίσει τον περιηγητή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ιστότοπου της gagas.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του ιστότοπου gagas.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Σύνδεσμοι (links) προς άλλους ιστότοπους

Το gagas.gr δια του παρόντος ιστότοπου δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "συνδέσμων", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους ιστότοπους και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο παρόν ιστότοπος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστότοπων και των σελίδων στις οποίες παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Επιστροφή

Τρόποι Αποστολής

Η παράδοση των παραγγελιών πραγματοποιείται σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες. Για την περίπτωση των δυσπρόσιτων περιοχών ενδέχεται να χρειαστούν 1 – 2 ημέρες περισσότερες. Όλες οι αποστολές πραγματοποιούνται με εταιρεία ταχυμεταφορών (ACS ή Πόρτα - Πόρτα). Σε περίπτωση που επιθυμείτε διαφορετικό τρόπο αποστολής θα πρέπει να προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία (2108320208, 2108325034).

ΑΘΗΝΑ Εντός Πόλης Παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα με χρέωση 3,00€ + ΦΠΑ και για παραγγελίες που δίνονται έως 13:00μμ. Η παραπάνω χρέωση ισχύει για αποστολές βάρους έως (3) κιλών. Για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση είναι 1,00€ + ΦΠΑ.

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

Αποστολή προς χερσαίους προορισμούς Παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα με χρέωση 3,00€ + ΦΠΑ και για παραγγελίες που δίνονται έως 13:00μμ. Η παραπάνω χρέωση ισχύει για αποστολές βάρους έως (3) κιλών. Για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση είναι 1,00€ + ΦΠΑ.

Αποστολή προς νησιωτικούς προορισμούς Παράδοση σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες με χρέωση 3,00€ + ΦΠΑ. Η παραπάνω χρέωση ισχύει για αποστολές βάρους έως (3) κιλών και για παραγγελίες που δίνονται έως 13:00μμ. Για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση είναι 1,00€ + ΦΠΑ.

Σημείωση: Οι αποστολές σε δυσπρόσιτες περιοχές γίνονται αποκλειστικά με Πόρτα - Πόρτα χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Οι αποστολές σε δυσπρόσιτες περιοχές με ACS courier επιβαρύνονται επιπλέον με 2,00€ + ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τον ορισμό, μια περιοχή θεωρείται δυσπρόσιτη εφόσον βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 8-10χλμ εκτός του κέντρου της πόλης. Σε κάθε περίπτωση, για κάθε παραγγελία από δυσπρόσιτο προορισμό θα πρέπει να υπάρχει τηλεφωνική συνεννόηση.

Αποστολές με εντολή Αντικαταβολή Επιπλέον χρέωση 2,00€ + ΦΠΑ (Αθήνα – Επαρχία – Νησιά).

Επιστροφή

Τρόποι Πληρωμής

Σας δίνεται η δυνατότητα πληρωμής της παραγγελίας σας με τους παρακάτω τρόπους:

1. Αντικαταβολή μετρητοίς: Τα προϊόντα που επιλέξατε αποστέλλονται με μία εκ των συνεργαζόμενων εταιρειών ταχυμεταφορών (ACS ή Πόρτα - Πόρτα) και εσείς πληρώνετε το χρηματικό αντίτιμο κατά την παραλαβή. Το κόστος της αντικαταβολής είναι 2,00€ + Φ.Π.Α. ανεξαρτήτως προορισμού.

 

2. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό Το αντίτιμο της παραγγελίας σας το καταθέτετε στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς. Θα πρέπει να αναφέρετε ως αιτιολογία κατάθεσης το ονοματεπώνυμο σας καθώς και τον αριθμό παραγγελίας που σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Από την στιγμή που θα εμφανιστεί η πληρωμή στο on-line τραπεζικό σύστημα των συνεργαζόμενων τραπεζών, θα προχωρήσει η παραγγελία σας στο στάδιο της εκτέλεσης. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί  που μπορείτε να πραγματοποιείτε τις καταθέσεις είναι:

Τράπεζα Eurobank Λογαριασμός: 00260351910200196068 - IBAN: GR0302603510000910200196068

Τράπεζα Alpha Bank Λογαριασμός: 150002330000933 - IBAN: GR1901401500150002330000933

Τράπεζα Εθνική Λογαριασμός: 13447019178 - IBAN: GR9601101340000013447019178

Τραπεζα Πειραιώς Λογαριασμός: 5058088094359 - IBAN GR11 0172 0580 0050 5808 8094 359

Όνομα δικαιούχου : Γκάγκας ΑΕ

 

3. Μέσω κάρτας To κατάστημά μας υποστηρίζει πληρωμή μέσω κάρτας.
Στην πληρωμή με κάρτα γίνονται δεκτές όλες οι χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες:

  • Visa
  • MasterCard
  • Maestro

 

Επιστροφή

Πολιτική Επιστροφών

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα εμπορεύματα που αγοράσατε εντός 14 ημερών, κατ' ανώτατο χρονικό περιθώριο, από την ημερομηνία παράδοσης αυτών (άρ. 4 παρ. 10 ν. 2251/1994). Τα έξοδα αποστολής τα επιβαρύνεστε εσείς.

Σε περίπτωση λάθους της εταιρείας μας, ήτοι αποστολή λανθασμένων εμπορευμάτων ή εμπορευμάτων που φέρουν ελάττωμα ή τους λείπει συμφωνημένη ιδιότητα, έχετε δικαίωμα να τα επιστρέψετε και να ζητήσετε την αντικατάστασή τους ή την καταβολή του τιμήματος που καταβάλατε. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης του εμπορεύματος ή αλλοίωσης της αρχικής του κατάστασης, δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή.

Επιπλέον, για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει τα εμπορεύματα προς αντικατάσταση-επιστροφή να συνοδεύονται απαραίτητα από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση-επιστροφή εμπορεύματα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά τα συνοδεύει και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία τα συνόδευαν (π.χ. ΔΑΤ, Απόδειξη Λιανικής κ.ο.κ). Πριν από κάθε επιστροφή θα πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση με την εταιρεία μας. Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις προϋποθέσεις ότι λαμβάνει χώρα εντός το πολύ 14 ημερών από την παραλαβή σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.10 του ν.2251/1994, το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί και συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ).
Σε περίπτωση που τα εμπορεύματα επιστραφούν χωρίς να πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα γίνονται δεκτά.

Επιστροφή

Είσοδος & Εγγραφή

Για ποιό λόγο πρέπει να κάνω εγγραφή στο κατάστημα;

Η εγγραφή ή δημιουργία λογαριασμού είναι απαραίτητη σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop). Κατά την εγγραφή ο χρήστης μεταβιβάζει στο σύστημα τα προσωπικά του στοιχεία όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, κ.α. που θα χρειαστούν για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται η επαλήθευση (verification) των στοιχείων που έδωσε ο χρήστης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μόλις ο λογαριασμός του χρήστη ενεργοποιηθεί από τον διαχειριστή του συστήματος, ο πελάτης μπορεί πλέον να κάνει εισαγωγή στο λογαριασμό του (login) και να πραγματοποιήσει κάποια αγορά ή να τροποποιήσει τα στοιχεία του.

Επιστροφή

Άμεση Αγορά

Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω μια αγορά στο gagas.gr χωρίς εγγραφή (ΑΜΕΣΗ ΑΓΟΡΑ);

Η διαδικασία είναι πολύ απλή και άμεση. Αφού προσθέσετε στο καλάθι τα επιθυμητά προϊόντα πατάτε στο σύνδεσμό “το καλάθι μου” και μετά στο κουμπί “ΑΜΕΣΗ ΑΓΟΡΑ”.

Επιλέγετε: Τρόπος πληρωμής / Περιοχή αποστολή / Τρόπος αποστολής

Στη συνέχεια συμπληρώνετε τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας (μπλε χρώμα) και πατάτε το κουμπί “ΑΓΟΡΑ” . Η παραγγελία σας έχει πραγματοποιηθεί. Θα λάβετε αντίγραφο της παραγγελίας στο e-mail σας.

Επιστροφή

Αγορά ως πελάτης

Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω μια αγορά σαν εγγεγραμμένος πελάτης στο gagas.gr ;

Η διαδικασία είναι απλή. Βασική προϋπόθεση είναι να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής. Πηγαίνετε στη σελίδα "εγγραφή" και συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής θα λάβετε ένα e-mail επιβεβαίωσης που θα σας ενημερώνει για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας. Όταν ο λογαριασμός σας ενεργοποιηθεί επιστρέψτε στο gagas.gr κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Είσοδος" στο πάνω μέρος της σελίδας για να εισέλθετε στο κατάστημα ως πελάτης. Επιλέξτε τα προϊόντα που θέλετε και κάντε κλικ στο κουμπί "Παράγγειλέ το" για να κάνετε μια αγορά ως πελάτης.

Επιστροφή

Παραλαβη απο το κατάστημα

Μπορείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας από το κατάστημά μας. Σε αυτή την περίπτωση η συναλλαγή προηγείται οποιαδήποτε άλλης ενέργειας.  

Επιστροφή